Turisticko-informačná kancelária Detva, nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Nachádzate sa: Úvod > TIK Detva > Aktivity > 2011

Union

ticketportal

PREDPREDAJ.SK

TICKET ART

CKM online

AMS bus

STUDENT AGENCY

FLIXBUS, predaj autobusových lístkov

Eurobus

REGIOJET

TIK Detva sa dňa 13.12.2011 zúčastnila v Podpolianskom múzeu v Detve na slávnostnom uvedení FAKSIMILE listiny Františka I. Habsburského k dvestoročnému výročiu jej vydania. Ručne vyrobená faksimile listiny z 13.12.1811, písaná na pergamene s privesenou pečaťou, ktorou udeľuje panovník mestečku Detva právo konania trhov a jarmokov.

Dňa 30.11.2011, sa uskutočnila prednáška v Podpolianskom múzeu: Pustý hrad vo Zvolene - výsledky a perspektívy archeologického výskumu. TIK sa zúčastnila na prednáške, ktorá je súčasťou cyklu z oblasti archeologického výskumu na Slovensku s cieľom priblížiť verejnosti prácu a najnovšie výsledky v tejto oblasti. Pútavé a zaujímavé informácie o tejto lokalite odprezentoval archeológ PhDr. Ján Beljak, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre a PhDr. Noemi Pažinová, PhD. z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

TIK Detva sa zúčastnila pracovného stretnutia na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 21.11.2011, kde sa  konalo pracovné stretnutie zamerané na uplatňovanie a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu do praxe.

V dňoch 3. a 4.11.2011 sa uskutočnil veľtrh CR MADI v ČR - Prahe. TIK Detva sa zúčastnila na veľtrhu a prezentovala mesto Detva a Podpoľanie.

Asociácia informačných centier Slovenska organizovala v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v dňoch 25. – 26. októbra 2011 v bratislavskom hoteli Sorea Regia konferenciu a valné zhromaždenie zástupcov turistických informačných centier z celého Slovenska, ktoré sú členmi AICES. TIK Detva je členom AICES a na stretnutí sa zúčastnila.

KC AS v Detve oslávilo v dňoch 15. - 16.10.2011 50 rokov svojej činnosti, TIK Detva sa na oslavách zúčastnila.

Turisticko informačná kancelária spolupracuje s Mestom Detva na tvorbe propagačných materiálov.

Dňa 28.9.2011, TIK Detva zorganizovala pracovné stretnutie na vytvorenie produktu CR v kancelárii OR na MsÚ. Stretnutie sa uskutočnilo so subjektmi poskytujúcimi služby CR.

Dňa 4.8.2011, TIK Detva zorganizovala pracovné stretnutie na vytvorenie produktu CR v kancelárii OR na MsÚ. Stretnutie sa uskutočnilo so subjektmi poskytujúcimi služby CR.

TIK Detva má vlastný stánok počas FSP 2011 otvorený na amfiteátri v Detve (kamenná prevádzka na sídlisku tiež otvorená), v dňoch 8.7. - 10.7.2011, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov. TIK Detva pri príležitosti 46. ročníka FSP v Detve darovala prezidentovi SR tortu s logom mesta Detva, TIK Detva a slávností - tanečnicami.

Na amfiteátri v Detve sa v dňoch 27. - 29.5.2011 konal Sviatok pod Poľanou, kde TIK Detva mala stánok a propagovala naše krásne Podpoľanie a mesto Detva.

Od mája 2011 TIK Detva vydáva Detvianske noviny.

V dňoch 10. - 13.2.2011 sa konal veľtrh cestovného ruchu Holiday World 2011 v Prahe, kde Turisticko-informačná kancelária mesta Detva mala svoj stánok a propagovala naše mesto, prírodu, históriu, tradície a folklór.

TIK Detva navštívila veľtrh CR  Bratislave, ITF SLOVAKIATOUR 20. - 23.1.2011.

TIK Detva sa zúčastnila a prezentovala mesto Detva na veľtrhu CR  v Brne: Go Region Tour 2011, 13. - 16.1.2011.

TIK Detva a Podpolianske múzeum v Detve zorganizovali 3.1.2011 pre návštevníkov z Rakúska prehliadku mestom Detva s prezentáciou o meste a návštevou našich pamiatok. Navštívili naše múzeum, detviansky kostol, tradičnú detviansku izbu, pohostili sme ich našimi tradičnými jedlami a prichystali bohatý kultúrny program, kde nechýbali krojovaní tanečníci a hudobníci .

© 2015 Turisticko - informačná kancelária Detva, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook