Turisticko-informačná kancelária Detva, nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Nachádzate sa: Úvod > TIK Detva > Aktivity > 2015

Union

ticketportal

PREDPREDAJ.SK

TICKET ART

CKM online

AMS bus

STUDENT AGENCY

FLIXBUS, predaj autobusových lístkov

Eurobus

REGIOJET

TIK Detva sa zúčastnila na II. Kolokviu Asociácie informačných centier (AICES) a 22. valnom zhromaždení AICES v dňoch 24.-25.11.2015 v Poprade, za účasti s 50 riadnymi a 3 mimoriadnymi členmi, kde bilancovali výsledky svojej dlhoročnej práce v Sektore turistických informačných centier (TIC).

Dňa 13. novembra 2015 sa konal v Bratislave 5. ročník najväčšieho fotografického podujatia na Slovensku: FOTO SLOVAKIA 2015, kde je možné naraz viedieť výstavu fotografií od autorov z celého Slovenska a aj ďalší program. TIK Detva sa na výstave zúčastnila. V rámci bohatého sprievodného programu sa uskutočnili prednášky známych fotografov, ktoré boli spojené s diskusiou, fotením v ateliéri, konali sa tématické workshopy a semináre.

V dňoch 30.9. - 2.10.2015 sa konal prezentačno informačný worshop Resortu htl. Kormorán 4* (Šamorín - Čilistov) a Resortu htl. Lipa 3* (Stará Turá) na tému " Vytvorme spoločné zámery pre úspech v podnikaní v turizme." TIK Detva sa na workshope zúčastnila.

Dňa 10.9.2015 sa TIK Detva zúčastnila na workshope v Trenčíne, ktorý sa realizuje v rámci národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO. V programe workshopu bola aj prezentácia Dunajskej stratégie, ktorej národným koordinátorom je Úrad vlády. Dunajská stratégia by mala mať ambíciu vytvoriť mechanizmus spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj podunajských krajín pre uchovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva

TIK Detva na 50. ročníku FSP 2015 má vlastný stánok na vynovenom amfiteátri v Detve: s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov aj k 50. ročníku FSP (súčasne je otvorená aj kamenná prevádzka na sídlisku). FSP sa konali v dňoch 10.7. - 12.7.2015.

Do Detvy zavítali v posledný májový víkend 2015: 29. – 31.5.2015 turisti na celoslovenské turistické podujatie: 52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. TIK Detva sa na podujatí zúčastnila a aj samotné podujatie propagovala.

 

V dňoch 22.5. a 23.5.2015 sa konali v Lipovanoch Dni turizmu v Novohrade a Podpoľaní 2015, organizované pri príležitosti otvorenia Južnej turistickej magistrály - turisticko náučného chodníka Novohradským geoparkom. TIK Detva sa na dňoch turizmu zúčastnila s pestrou ponukou propagačného materiálu o Detve a Podpoľaní.

Dňa 16.4.2015 zorganizovalo KC AS a ZO JDS Detva vo veľkej sále KC besedu so spisovateľom Jozefom Banášom, na ktorej sa TIK zúčastnila. Súčasťou besedy bola aj autogramiáda. Počas návštevy nášho mesta sa p. Banáš zúčastnil aj na vernisáži výstavy Detvianskej umeleckej kolónie, ktorá bola venovaná výtvarnému dielu Dušana Šaba.

 

24. ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Holiday World sa konal v dňoch 19.2. - 22.2.2015 na holešovickom Výstavisku v Prahe. Turisticko informačná kancelária Detva sa na veľtrhu zúčastnila a prezentovala mesto Detva.  Veľtrh Holiday World je spojený s 9. ročníkom gastronomického veľtrhu Top Gastro & Hotel.

29.1. - 1.2.2015 sa v Bratislave konal Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, TIK Detva sa na najväčšom veľtrhu CR na Slovensku zúčastnila s propagačným materiálom o Detve a Podpoľaní.

TIK DETVA sa zúčastnila na veľtrhu cestovného ruchu GO Regiontour,  ktorý sa konal 15. - 18.1.2015 v Brne.

© 2015 Turisticko - informačná kancelária Detva, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook