Turisticko-informačná kancelária Detva, nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Nachádzate sa: Úvod > TIK Detva > Chránené územia

Union

ticketportal

PREDPREDAJ.SK

TICKET ART

CKM online

AMS bus

STUDENT AGENCY

FLIXBUS, predaj autobusových lístkov

Eurobus

REGIOJET

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Národné prírodné rezervácie

Zadná Poľana - najväčšia rezervácia územia, zaberá vrcholovú časť Poľany s priľahlými svahmi. Pôsobivý je pralesovitý vzhľad 150-180 ročných smrekových porastov.

Ľubietovský Vepor - územie málo porušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru so zmiešanými 100-150 ročnými porastami buka a jedle.

Hrončecký Grúň - najvýraznejšie reprezentuje typy bukových a bukovo-jedľových spoločenstiev.

Ponická Dúbrava - unikátna výskytom duba zimného v zmiešanom jedľo-bukovom poraste v extrémnom teréne, patrí medzi najstaršie rezervácie na Slovensku.

Rohy - južné svahy pahorku sú z hľadiska flóry najcennejšia časť s teplými bučinami, dúbravami a skalnými lesostepmi.

 

Prírodné rezervácie

Príslopy - rašelinisko s výskytom mäsožravej rosičky okrúhlolistej.

Mačinová - blokovisko až suťovisko na okraji lávového prúdu na pravom brehu potoka Chrapková severne od Detvy.

Pod Dudášom - nachádza sa pod Zadnou Poľanou v závere Hrochotskej doliny, pôvodné lesy so 130-190 ročným porastom s mimoriadnymi exemplármi ihličnatých stromov.

Pri Bútľavke - pôvodné drevinové zloženie s výskytom vzácneho tisu v prostredí skalných útvarov a stien.

Vrchslatina - zamokrené stanovište so zvláštnym ekotypom smreka.

Havranie Skaly - prírodná rezervácia v členitom teréne, ktorý prechádza do skalných stien porastených riasami, lišajníkmi a machorastami.

Čečinská Cerina - najsevernejší výskyt duba cerového v prostredí zmiešaných teplomilných vápencových dúbrav.

Jelšovec - pozostatok južného lesa s veľkým zastúpením chránených mokraďových rastlín s výskytom rosičky okrúhlolistej.

Periská - nálezisko valdštanjky trojlistej ragicovej.

 

Národné prírodné pamiatky

Vodopád Bystré - tektonickou poruchou poklesnutá južná časť stuhnutého andenzitového prúdu, ktorý vytvoril prepadovú stenu vysokú 23 m a po ktorej steká Bystrý potok. Na stene vytvára vodopád (patrí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných Karpát). Vodopád Bystré (vodopád Bystrô) sa nachádza na území Slovenského stredohoria, na území Poľany, v hornej časti Bystrého potoka južne až juhovýchodne od Poľany, pod sedlom Priehybina. Prechod okolo vodopádu zaisťujú rebríky a lano. K vodopádu Bystré vedie zelená turistická trasa 5502 zo Skliarova - Pod Fangovým vrchom rázc. - Bystré, Vrátka - Vodopád Bystré - Horský hotel Poľana (dĺžka trasy je 9,6 km).

Mičinské Travertíny - zachovalý prirodzený pramenný systém minerálnych vôd v prostredí desiatich travertínových kôp zvláštnych tvarou medzi Dolnou Mičinou a Čerínom.Usadené horniny vytvárajú kaskádu miniatúrnych terás a jazierok s drobnými vodopádikmi.

 

Prírodné pamiatky

Melichová skala - stípový skalný útvar nachádzajúci sa na južnom úpätí Poľany, severne od Detvy, nad Skliarovom, približne 3,5 km od historického centra Detvy. Zvyšok čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy je dominantou, ktorá výrazne vyčnieva z okolitých miernych svahov. Patrí medzi najzaujímavejšie geologické výtvory, pozostatky sopečnej činnosti Poľany. Ide o 30 m vysokú skalnú ihlu. Za chránenú bola vyhlásená v r. 1964. K Melichovej skale vedie modrá turistická značka: Detva, múzeum - Skliarovo - Melichova skala - Vrchdetva - Horský hotel Poľana.

Kaľamárka - andenzitová skalná plošina obkolesená skalnými stenami, komínmi a vežami s výškou presahujúcou 10 m. Nachádza sa asi 5 km severne od centra Detvy (je to aj archeologická lokalita). Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v r. 1977. Skalné steny Kaľamárky sú predmetom záujmu skalolezcov. Ku Kaľamárke vedie červená turistická značka: Detva, žel. st. - Detva - Horáreň Kaľamárka - Vrchdetva, rázc. - Horský hotel Poľana - sedlo Priehybina - vrch Poľana - vrch Kopce - sedlo Jaseňová.

Jánošíková skala - mohutné aglomerátové bralo vysoké až 30 m a dlhé 200 metrov, v strede s nepravou malou jaskyňou vytvorenou zvetraním (do ktorej podľa povesti Jánošík ukrýval svoje poklady spúšťajúc sa do jaskyne po lane). Nachádza sa približne 5 km od obce Hrochoť. Leží na okraji kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana v Hrochotskej doline. Rozloha chráneného územia je 1,68 hektára. K Jánošíkovej skale vedie modrá turistická značka: Detva, múzeum - Skliarovo - Vrchdetva - Horský hotel Poľana - Kyslinky - Jánošíkova skala.

Bátovský balvan - mohutný 14 m vysoký a 8 m široký kamenný blok sopečného pôvodu. Vznikol v starších štvrtohorách - uvoľnil sa mrazovým zvetrávaním. Nachádza sa 4 km od obce Hrochoť smerom na Kyslinky. K tejto prírodnej pamiatke vedie modrá turistická značka: Detva, múzeum - Skliarovo - Vrchdetva - Horský hotel Poľana - Kyslinky - Jánošíkova skala - Bátovský balvan.

Veporské skalky - početné skalné tufové 30-35 m stípy a veže na lúčnych priestoroch prístupné z obce Ľubietová.

Spády - vodopádový andenzitový amfiteáter pozostávajúci z dvoch stupňov o celkovej výške 15 m (neďaleko Hrončeckého grúňa).

Havranka - 30 m dlhá erózne zvýraznená hradba z vulkanických brekcií nad dolinou Kyslá, výška skalných stien dosahuje 18 m.

 

 

 

© 2015 Turisticko - informačná kancelária Detva, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook