Turisticko-informačná kancelária Detva, nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Nachádzate sa: Úvod > TIK Detva > Kam na výlet

Union

ticketportal

PREDPREDAJ.SK

TICKET ART

CKM online

AMS bus

STUDENT AGENCY

FLIXBUS, predaj autobusových lístkov

Eurobus

REGIOJET

DETVA A OKOLIE

Historické jadro mesta – Partizánska ulica, Nám. SNP
Podpolianske múzeum v Detve, kostol sv. Františka z Asissi, pamätná tabuľa K. A. Medveckého, drevená vyrezávaná brána, ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého, výšivkárstvo, Vagačov dom, ľudová plastika sv. Floriána

Lokalita: historické jadro mesta Detva, Partizánska ulica, Nám. SNP
V historickej časti mesta Detva sa nachádzajú viaceré kultúrno-historické pozoruhodnosti, ale aj diela súčasných majstrov – rezbárov.

Podpolianske múzeum pôvodne vzniklo z iniciatívy miestnych zanietencov v roku 1994 a ich snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva Detvy a Podpoľania ako jedného z najvýznamnejších národopisných regiónov Slovenska. Múzeum čiastočne vypĺňa absenciu takéhoto zariadenia v regióne Podpoľania. Nachádza sa na Námestí SNP 1, v historickej časti mesta v budove bývalého Obecného úradu, neskôr Mestského úradu. Uchováva a pre verejnosť prezentuje zachované pôvodné oblečenie, tradície, remeslá, hudobné nástroje a pôvodné zariadenia obydlí detvanov. V priestoroch múzea sa nachádzajú aj diela súčasných majstrov – rezbárov označené ako Slovenské rekordy: najdlhšia reťaz, najväčší črpák a najväčšia valaška.

Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi bol postavený v rokoch 1803 – 1805. Priestor kostola má pôdorys do tvaru kríža. V kostole sa nachádzajú tri oltáre a kazateľnica. Hlavný oltár Sv. Františka z Assisi sa nachádza na východnej strane kostola. Je veľký 1000x400 cm a obkolesuje ho pozlátený oblúk s ornamentami. Bočný oltár Božieho srdca sa nachádza na juhovýchodnej strane kostola. Ďaľším oltárom v kostole je oltár Sv. Jána Nepomuckého, ktorý je na juhovýchodnej stene kostola. Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia a je umiestnená na severnej strane. Je zhotovená z mramoru a pozlátená. Pôvodne renesančný chrám bol v 2. polovici 20-teho storočí obnovený. V súčasnosti patrí medzi chránené kultúrne pamiatky. Je známy neskorobarokovými oltárnymi maľbami a bohato zdobeným interiérom.

Na jeho južnej strane je umiestnená pamätná tabuľa K. A. Medveckému
národnému dejateľovi, etnografovi a historikovi, ktorý v Detve pôsobil ako katolícky kňaz v rokoch 1900 – 1901. Zhromaždil cenné poznatky, ktoré publikoval v prvej slovenskej monografii „Detva" (1905). Monografiu vydal v náklade 1000 kusov. V knihe nájdete množstvo informáciií o vtedajšom živote na Podpoľaní, ako sa žilo, koľko čo stálo, kto bol kto, kde sa čo udialo.  

Ďalšia pamätná tabuľa v Detve sa nachádza na južnej strane kostola a označuje miesto skonu Antona Prokopa (* 20.6.1894 - † 8.6.1919), odvážneho odporcu maďarizácie popraveného vojskom Maďarskom republiky rád v roku 1919. Antona Prokopa v roku 1919 popravili obesením počas svätej omše vojenskí príslušníci Maďarskej republiky kvôli verejnej reči, v ktorej varoval svojich krajanov pred vpádom a rabovaním maďarských vojsk. Pamätná tabuľa je osadená k večnej pamiatke hrdinovi Antonovi Prokopovi, ktorý bol za slobodu slovenskej vlasti na tomto mieste usmrtený. Z príležitosti 74. výročia tragických udalostí v roku 1919 obnovilo tabuľu mesto Detva v roku 1993. Je jednou z pamätných tabuľ nachádzajúcich sa v historickom jadre mesta Detva.

Z južnej strany kostola sv. Františka  z Assisi sa nachádza ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého z roku 1768, z obdobia  neskorého  baroka. Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach.  Sv. Ján Nepomucký je zobrazený v rochete s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo nej, v ruke drží kríž a palmový list. Palma je symbolom víťazstva. Hviezdy symbolizujú povesť, podľa ktorej sa hovorí, že rybári našli jeho telo, prípadne päť rán Kristových, či písmená "tacui", čo znamená: mlčal som. Pochovali ho v kostole sv. Kríža, neskôr ho preniesli do chrámu sv. Víta. Za svätého bol Ján Nepomucký vyhlásený v roku 1729.

Pri kostole z južnej strany je umiestnená aj drevená vyrezávaná a bohato maľovaná brána – dielo súčasného majstra drevorezby. Na veľmi pekne a bohato vyrezávanej bráne sa nachádzajú farebné ornamenty a kvetinové vzory, typické motívy podpolianskych šikovných majstrov rezbárov, ktorých ukážky tvorivosti môžeme vidieť na rôznych miestach Detvy, na Podpoľaní a aj v zahraničí. Na drevenej bráne pri kostole Svätého Františka z Assisi je vyrezaný aj erb mesta Detva a znak Slovenskej republiky. Na drevenej bráne, pod strieškou sa nachádza text *ŽIVOT PRE*DETVA*SLOVENSKO*. Miesto, ktoré neobíde žiadny návštevník Detvy a navždy sa zväční pod jej oblúkom.

Rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej výrobky boli známe a obľúbené doma i v zahraničí. Okrem tradičnej bryndze sa v bryndziarni vyrábali aj rôzne druhy syrov, ktoré boli známe doma aj v zahraničí ako napr.: syr DETVAN, SYR trapistský, KRIVÁŇ alebo Kmínový syr/Tri - K. Dom bol postavený na začiatku 20. storočia a nadstavaný v roku 1930. Rodinné motto Vagačovcov, ktoré vyslovil ako prvý pre svojich dedičov a potomkov Ján Vagač: "S poctivosťou ďalej zájdeš".

Na križovatke Partizánskej a Cintorínskej ulice sa nachádza kamenná neskorobaroková ľudová plastika sv. Floriána z 18-teho storočia. Sv. Florián je patrónom hasičov, hrnčiarov, debnárov, pekárov, kominárov, kováčov, mydlárov, vinohradníkov a pivovarníkov. Je aj ochrancom pred ohňom a vodou, neúrodou, búrkou a suchom. Najčastejšie sa zobrazuje v podobe rímskeho legionára s prilbou na hlave, v ľavej ruke držiac zástavu a v pravej nádobu s vodou, ktorou hasí horiacie obydlie.

Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska
Koniec trasy: na križovatke ulíc Partizánska a Cintorínska

Bývalý Obecný dom a pôvodný detviansky dom č. 6 - Historické jadro mesta – Námestie SNP

Bývalý Obecný dom postavený v roku 1908. Patrí k historicky najstarším architektonickým objektom Detvy. Do roku 1991 bol sídlom obecného, neskôr mestského úradu. Dnes sa v budove nachádza Podpolianske múzeum, ktoré vzniklo z iniciatívy miestnych zanietencov v roku 1994 a ich snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva Detvy a Podpoľania ako jedného z najvýznamnejších národopisných regiónov Slovenska. Podpolianske múzeum má stále expozície: Ovce moje, ovce...., stále výstavy: Detva v kontexte Vígľašského panstva, Z Detvy na more... a krátkodobé výstavy: Krása krivej ihly. Vysunutá expozícia múzea - Z klenotnice Verońiky Golianovej (na Partizánskej ul. č. 75).

Pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom bol pre Detvu v minulosti charakteristický. Drevená brána z roku 1857, uzatvárajúca dvor, je poslednou zachovanou ukážkou drobnej drevenej architektúry pôvodnej Detvy. Stavba je chránenou kultúrnou pamiatkou. Štít pod strechou je typický pre Detvu. Zdobí ho tvar slnka a nezameniteľný solitér vyrezaného srdca v strede.

Lokalita: Námestie SNP
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska
Koniec trasy: Partizánska ul., odbočka vľavo pri Pomníku padlých

Drevené náhrobné kríže pri Kalvárii. Na hroby svojich blízkych Detvania pôvodne osádzali drevené, často polychrómované kríže. Boli a sú ukážkou mimoriadnej zručnosti a umeleckého citu ľudových rezbárov. Časť tých, ktoré sa zachovali, je chránená. Malá časť pôvodných vyrezávaných drevených krížov sa nachádza aj na Mestskom cintoríne.

Lokalita: Cintorínska ulica, Mestský cintorín - Kalvária
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, Záhradná ul., ul. M.R.Štefánika, Partizánska ul. – odbočka vpravo na Cintorínsku ul., na Cintorínskej – odbočiť vľavo k Domu smútku alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej  ulicami  Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska – odbočka vpravo na Cintorínsku ul., na Cintorínskej – odbočiť vľavo k Domu smútku 
Koniec trasy: areál Kalvárie nad Domom smútku

Prírodný amfiteáter je umiestnený v príťažlivom prostredí Detvy. Bol postavený v roku 1976. Je to miesto s výhľadmi na Poľanu a okolitú krajinu. Jeho dominantou je jedinečná scéna, čerpajúca námet z ľudového staviteľstva, znázorňujúca výsek z drevenej dediny. Je miestom konania medzinárodného folklórneho podujatia - Folklórnych slávností pod Poľanou. Kapacita hľadiska je zhruba pre päť tisíc divákov. Okrem Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa v ňom každoročne koná aj ďaľšie podujatie: Furmanská súťaž ťažných koní „O valašku" a prehliadka Podpolianskych rozkazovačov - spevákov, tanečníkov a hudieb Podpoľania.

Lokalita: : koniec Sládkovičovej ulice
Doprava:
pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy:
autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ulicami Záhradná, M.R.Štefánika, Partizánska, koniec ul. Sládkovičovej, smerom na Skliarovo
Koniec trasy:
pri Letnom kúpalisku odbočka doľava

Busta Andreja Sládkoviča

Lokalita: ul. Obrancov mieru, na budove Kultúrneho centra A. Sládkoviča
Doprava: pešo, bicyklom, autom, autobusom
Začiatok trasy: autobusová stanica pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva doprava na Pioniersku ul., na konci ulice doprava na Štúrovu ul., druhá odbočka vľavo – ul. Obrancov mieru
Koniec trasy: budova Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve

Prícestné drevené vyrezávané kríže. Vyrezávané drevené kríže sú bohato maľované a nachádzajú sa na križovatkách a popri cestách mesta a jeho blízkeho okolia. Sú jedným z charakteristických znakov Podpoľania. Na krížoch sa nachádzajú farebné ornamenty a kvetinové vzory, typické motívy podpolianskych rezbárov, ktorých drevené vyrezávané kríže môžeme vidieť na rôznych miestach Detvy, na Podpoľaní a v zahraničí. Detvianske kríže sa nachádzajú aj vo Vysokých Tatrách na symbolickom cintoríne na pamiatku tých, čo v nich nechali svoje životy.

PODPOĽANIE

Detva je jednou zo vstupných brán do biosférickej rezervácie - Poľana, prírodných rezervácií k prírodným pamiatkam a chráneným areálom Podpoľania. Chránená krajinná oblasť Poľana. Prírodnou dominantou regiónu Podpoľania je stratovulkán Poľana ( 1 458 m n. m. ). Patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. V roku 1981 sa stala chránenou krajinnou oblasťou a v roku 1990 bola zaradená medzi biosférické rezervácie UNESCO. Dnes má toto chránené územie výmeru 20 360 ha. Stratovulkán vznikal pred 13 - 15 miliónmi rokov a výsledkom dlhodobej vulkanickej činnosti a následnej erózie je kráter - kaldera s priemerom šesť kilometrov, ktorou preteká riečka Hučava. Poľana, to sú predovšetkým mohutné a vysoké stromy, zaujímavé bralá, prekrásne údolia, vzácne rastliny, živočíchy, zver. Zvláštnosťou je komplex lesov pralesovitého charakteru a rozmanitosť lesných spoločenstiev. Takmer 85% plochy Poľany je zalesnených, pričom prevahu majú ihličnaté lesy. Unikátom je vrcholová smrečina, nakoľko ide o najjužnejší výskyt pôvodných smrečín v Západných Karpatoch. Možno tu nájsť asi 1 220 druhov rastlín, z ktorých viacero je chránených. Vďaka rozmanitosti rôznych typov prostredí je pre Poľanu charakteristická veľmi pestrá fauna. Žije tu veľký počet ohrozených a vzácnych druhov vtákov, vďaka čomu bola Poľana zaradená medzi významné vtáčie územie Európy. Kráľom Poľany je jeleň. Zvláštnosťou nie je stretnúť medveďa, rysa alebo vlka. Časť Chránenej krajinnej oblasti Poľana - Biosférická rezervácia je aj Chránenou poľovnou oblasťou pre chov a výskum jelenej zveri a vytvára aj ochrannú zónu pre maloplošné chránené územia s cieľom prísnejšej ochrany vzácnych biotopov a spoločenstiev.

Lokalita: Poľana
Doprava: Prístup umožňujú vybudované miestne komunikácie s dopravou možnou autám, autobusom, či bicyklom alebo pešo.
Trasa:  z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska potom na Skliarovo a odtiaľ pešo turistickou trasou alebo cyklotrasou.
Turistická trasa: Detva,Skliarovo - Vodopád Bystré - Horský hotel Poľana - Kaľamárka - Detva nám

Cyklotrasa, Okruh okolo Poľany. Dĺžka trasy je 127 km a je najdlhšou cyklotrasou Podpoľania, určenou pre horské bycikle.

Smer cyklotrasy: Detva - Skliarovo - Hriňová - Detvianska Huta - Látky - Lom nad Rimavicou - Sihla - Kamenistá dolina - Tri Vody - Chata na Hrbe - Hutná dolina - Strelníky - Povrazník - Ponická Huta - Dúbravica - Čerín - Hrochoť - Očová - Dúbravy - Detva

Prírodná pamiatka Kaľamárka (rozloha 1,28 ha): Je najznámejšou chránenou lokalitou Detvy. Nachádza sa približne 3 km severne od Detvy v Detvianskom predhorí na južných svahoch Poľany, na hranici s k.ú. Dúbravy. Tvoria ju bralné a skalné steny s pôvodnými teplomilnými lesnými a nelesnými spoločenstvami. Predstavuje územie s 5. stupňom. Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v r. 1977. Skalné steny Kaľamárky sú predmetom záujmu skalolezcov.

Lokalita: Kaľamárka
Doprava: Prístup umožňujú vybudované miestne komunikácie s dopravou možnou autám, autobusom (po Kostolnú - Stavanisko), či bicyklom alebo pešo.
Trasa:  z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska potom na Kostolnú - Stavanisko a odtiaľ pešo turistickou trasou alebo cyklotrasou na Kaľamárku.

Prírodná pamiatka Melichova skala (rozloha 0,30 ha): Patrí medzi najzaujímavejšie geologické výtvory, pozostatky sopečnej činnosti Poľany. Nachádza sa na južnom svahu Poľany, severne od Detvy, nad Skliarovom, približne 3,5 km od historického centra Detvy. Ide o 30 m vysokú skalnú ihlu. Za chránenú bola vyhlásená v r. 1964.

Lokalita: Melichova skala (nad Skliarovom)
Doprava: Prístup umožňujú vybudované miestne komunikácie s dopravou možnou autám, autobusom, či bicyklom alebo pešo.
Trasa:  z autobusovej stanice pri ceste I/50 - pri Hoteli Detva, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska alebo zo železničnej stanice po ceste III/050098, na križovatke s I/50 popri obchodnom dome LIDL, ďalej ulicami Záhradná, M.R.Štefánika a Partizánska potom na Skliarovo a odtiaľ pešo turistickou trasou alebo cyklotrasou.

 

© 2015 Turisticko - informačná kancelária Detva, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook