Turisticko-informačná kancelária Detva, nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Union

ticketportal

PREDPREDAJ.SK

TICKET ART

CKM online

AMS bus

STUDENT AGENCY

FLIXBUS, predaj autobusových lístkov

Eurobus

REGIOJET

Mikrooregión PODPOĽANIE

Územie mikroregiónu KZ Podpoľanie sa nachádza v centrálnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide o súvislé územie zahrňujúce celý okres Detva, obce Očová, Zvolenská Slatina a Lukavica z okresu Zvolen, obec Hrochoť z okresu Banská Bystrica, obec Budiná z okresu Lučenec. Územie na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresmi Poltár a Lučenec, na juhu s výbežkami okresu Veľký Krtíš, na západe s okresom Zvolen.

Územiu dominuje masív Poľany, najvyššia vyhasnutá sopka v Strednej Európe s výškou 1 458m n m. Najnižší bod okresu dosahuje 349 m n.m. v  obci Vígľaš. V území žije  takmer 38 tis. obyvateľov na rozlohe vyše 588 km2.

Územie KZ Podpoľanie patrí k povodiam riek Hron a Ipeľ. Najvýznamnejšie toky sú Slatina, Krivánsky potok,  Ipeľ, Tisovník. Územie predstavuje typickú podhorskú oblasť s charakteristickým rozptýleným lazníckym osídlením, ktoré je svojou rozlohou a štruktúrou špecifickým javom aj v rámci Slovenska.

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie: http://www.kzpodpolanie.eu/

Členovia: Budiná, Detva, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hriňová, Hrochoť, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Lukavica, Očová, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľašská Huta Kalinka, Vígľaš, Zvolenská Slatina

© 2015 Turisticko - informačná kancelária Detva, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook